Museaalide töötlus

Kultuuriväärtuslike ning pikaajaliseks säilitamiseks mõeldud puitesemete puhul on nende töötlemine mikrolainetega kõige paremaks meetodiks, sest mikrolained ei kahjusta õige töötluse korral puidu struktuuri ning ei oma mõju muudele materjalidele ja pinnakattele. Töötlusel hävivad vaid vett sisaldavad puidukahjurid.

Museaalide töötlus on mõttekas teostada ruumide kaupa, sest pärast vastse ja nukuperioodi lendavad puidust väljuvad mardikad ringi ja munevad töödeldud puitesemete või -detailide pragudesse uued munad ning kahjustus kordub. Kogu ruumi või hoone samaaegse töötluse korral aga putukate arvukus oluliselt väheneb ja seega pikeneb kahjustuste taastekke aeg. Kui on võimalik, siis soovitame museaalide pinna ja praod pärast mikrolainetega töötlust katta insektitsiidse kemikaaliga, et sinna munetud munadest väljuvad vastsed saaks kiiresti surmava annuse.

Kultuuriväärtuste ja museaalide töötlus on väga delikaatne protsess. Kui soovite töötlust, siis võtke meiega ühendust ja me tuleme vaatame kahjustuspiirkonna üle ning koostame koostöös teie spetsialistidega kava esemete või detailide pikaajaliseks säilitamiseks.