Ettevõttest

Puleium OÜ on asutatud 1999. aastal erinevate kahjurite leviku kontrollimiseks ja piiramiseks. Ettevõte põhineb ainult Eesti erakapitalil. Kuni aastani 2004 tegeleti olmekahjurite ja majavammi tõrjega. Ettevõte oli kahjuritõrje liider Lõuna-Eestis. Alates 2005. aastast on ettevõtte tegevus keskendunud puidukahjurite leviku piiramisele. Puleium OÜ sai kiiresti Eesti juhtivaks ettevõtteks majavammi ja teiste puitu lagundavate seente tõrjel. Majavammi tõrje alast infot leiate kodulehelt www.majavamm.ee

Majavammi arengu ennetamiseks toodud konstruktsioonide ja lahenduste kirjeldused leiate raamatust “Majavammist – puust ja punaseks. Ennetamine. Avastamine. Tõrje”

Rohkem teadmisi hallitusseente olemuse, arengu ning eriti kasvukeskkonna osas hoonetes leiate raamatust “Hallitusest – puust ja punaseks. Ehitusinseneri vaatenurgast”.

2011. aastal osalesid Puleium OÜ juhtivtöötajad koostöös Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA ja Eesti Vabaõhumuuseumiga projektis FaBBi, kus uuriti puitu lagundavaid seeni ning puitu kahjustavaid mardikaid Läänemere saartel ja rannikualal. Selles projektis oli kaasatud teadlasi paljudest riikidest ning uuriti puidu säilimist Eestis, Soomes, Ahvenamaal, Gotlandil ja Karjalas. Puitu kahjustavate putukate osas oli projekti kaasatud Saksa teadlane Uwe Noldt, kes jagas teistele spetsialistidele oma teadmisi.

Koostöös Eesti Maaülikooliga uuriti puitu kahjustavate putukate levikut Eestis ning kaardistati kahjustavad putukaliigid

FaBBi projekti raames uuriti mikrolainete mõju puidukahjuritele ning leiti, et meetod on hea, kuid pole veel piisavalt ohutuid ja efektiivseid seadmeid.

Kogu oma tegevuse jooksul on Puleium OÜ juhtivspetsialistid eesotsas juhataja Kalle Pilt´iga täiendanud end teadusasutustes ja ettevõtetes üle kogu maailma. Uuritud on põhjalikult nii majavammi ja teiste puitu lagundavate seente, hallitusseente, puitu kahjustavate putukate leviku piiramist ning samuti puitkonstruktsioonide restaureerimist, renoveerimist ja tugevdamist. Oleme uurinud mittepurustavate meetoditega (non-destructive testing) nii kultuuriväärtuslikke hooneid, elamuid kui ka muid rajatisi.

2015. aastal laiendas Puleium OÜ oma tegevust puitkonstruktsioonide renoveerimisele ja rajamisele. Valdkonna töötajad käisid end täiendamas rahvusliku ehituse õppekava raames koolitatud spetsialistide juures ning omavad häid teadmisi nii palkehitusest kui erinevate puitkonstruktsioonide rajamisest.

Puleium OÜ arengutest palgivahetuse, puitpõrandate, voodrivahetuse ja teiste puitkonstruktsioonide taastamise või rajamise alast infot leiate kodulehelt www.puidutood.ee

2021. aastal uuriti taas kord mikrolainete kasutamise arenguid Pariisis messil Parasitec ning sõlmiti kolitus ja koostööleping juhtiva Itaalia seadmete tootjaga. 2021-2022 külastasid Puleium OÜ töötajad tehast Modenas ning 2022 kevadel saabusid seadmed Eestisse.

Tänaseks on seadmed leidnud efektiivset kasutust nii mööbli, palkhoonete kui museaalide töötlemisel Eesti erinevates piirkondades.