mikrolaine

Mikrolainete tehnoloogia – uus võimalus puidukahjurite neutraliseerimiseks ja
puidu säilimise tagamiseks

Mikrolained ehk teadusliku nimetusega ülikõrgsageduslik elektromagnetväli on kasutuses igapäevaselt mikrolaineahjudes, mille abil saab külma toidu kiiresti soojaks. Samas teavad kõik mikrolaineahju kasutajad, et klaasist taldrik jääb samas külmaks. Mikrolained mõjuvad eeskätt vedelikke, sealhulgas vett, sisaldavatele materjalidele. Nad panevad vedeliku osakesed palju kiiremini liikuma kui tavalise kuumutamisega mõjutamisel ning protsess algab materjali seest, mitte pinnalt nagu tavalise kuumutamise korral.

Just tänu neile omadustele on mikrolained heade omadustega puidukahjurite töötlusel – kahjurid, kes elavad sügaval puidus ning sisaldavad suures koguses vett ja muid vedelikke, kuumenevad palju kiiremini kui ümbritsev puit ning nende elutegevus lakkab kõikides elutsükli staadiumites.

Mikrolainete eelised muude
meetodite ees

Võrreldes gaasitamise, kemikaalidega töötlemise, kuumutamise ja
teiste varasemalt kasutusel olevate töötlusmeetoditega on
mikrolainetel palju eeliseid.

Kuna seened ja putukavastsed koosnevad suuremas osas veest, siis toimivad mikrolained neile eriti efektiivselt. Näiteks Eestis väga levinud puitu kahjustava putuka Mööbli-toonesepa (puukoi) letaalseks temperatuuriks on 52℃ ning ohtliku puitu lagundava seene majavammi (rahva keeles lihtsalt vammi) hävitab temperatuur 45℃. Selliste temperatuuride saavutamine võtab mikrolaineid kasutades aega vaid minuteid sõltumata seeneniidistiku või putukavastse paiknemise sügavusest puidus. Putukavastsete puhul on teadusuuringud tuvastanud, et kui vastne ei hukkunud mikrolainetega kuumutamisel kohe, siis lakkas elutegevus järgneva kahe nädala jooksul.

Töödeldud esemeid ja ruume saab kasutada koheselt peale töötlust. Mikrolainetega töötlemisel ei jää ruumidesse ega materjalidesse mingeid inimese tervist mõjutavaid tegureid. Töötluse ajal tuleb siiski hoida seadmetest ohutusse kaugusesse.

Mikrolained mõjutavad vaid sihtorganisme ning ei oma mingit mõju ümbritsevale keskkonnale. Mikrolainetega töötlemisel ei eraldu gaase, ohtlikke kemikaale ega pole muid keskkonda kahjustavaid tegureid.

Mikrolainete tehnoloogia – seadmete kasutamine ja ohutuse tagamine

  • Mikrolaineid tekitavad generaatorid vajavad stabiilseks tööks elektrienergiat 3-6 kW vähemalt 20-amprise voolutugevuse juures. Mikrolainete sagedus kasutataval seadmel on 2,45GHz. Töötluse aeg määratakse töödeldava detaili või eseme massiivuse ja niiskusesisalduse põhjal. Keskmiseks töötluse ajaks on 5-15 minutit. Võrreldes tavakuumutamisega on see kordades kiirem.

  • Mikrolainete kasutamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata ohutusele, sest ka inimese organism koosneb suures osas veest, mida mikrolained mõjutavad. Kõige ohutumaks on mikrolainetega töötlemine spetsiaalses kokkupandavas kambris, mis on nagu suur mikrolaineahi. Sellise kambri puhul on ohutu piirkond juba poole meetri kaugusel kambrist. Käsiseadmete puhul sõltub ohutuspiirkond inimese asetsemisest ruupori suhtes. Ruupori ees võib olla ohutuks kauguseks isegi üle kümne meetri. Seega tuleb mikrolainete seadmeid kasutades pidevalt mõõta elektromagnetkiirgust ning mitte läheneda töötavatele seadmetele. Samas oht lakkab koheselt pärast seadme töö lõppu.

  • Puleium OÜ kasutuses olevad mikrolaineseadmed on portatiivsed ehk neid saab kergesti transportida töödeldava hoone või esemete juurde ning tunni jooksul on kamber koos ning generaatorid töövalmis. Käsiseadmete puhul saab aparatuuri töökorda isegi kiiremini.