Hoonete töötlus

Hoonete suuremateks kahjustajateks on majavamm, Majasikk ja Mööbli-toonesepp. Hoonete töötlemiseks kasutatakse portatiivseid käsiseadmeid, mida saab kergesti paigaldada hoone erinevatesse piirkondadesse. Töötluseks peab olema juurdepääs töödeldavale piirkonnale. Mööbliesemed ja muu juurdepääsu takistav peab olema eelnevalt teisaldatud vähemalt 1,5 m kaugusele.

Putukakahjustusega hoonete töötlemisele kulub aega mitu päeva või isegi nädalat (sõltub hoone suurusest). Üksikuid hoone elemente (poste, talasid vms) saab töödelda aga päevaga. Oluline on kogu kahjustatud puit mikrolainetega vajaliku kuumuseni töödelda. Selleks kontrollitakse pinnatemperatuure pidevalt  infrapuna termokaameraga. Mida massiivsemad on hoone palgid või muud puitelemendid, seda pikemaks kujuneb töötluse aeg. Hoonete puhul on võimalik töödelda nii avatud puitkonstruktsioone kui ka teiste materjalidega kaetud konstruktsioone. Pärast mikrolainetega töötlemist on soovitatav takistada emaste mardikate puitu munemist kattes puitelemendid tiheda materjaliga või siis tuleb töödelda puidupraod ja avaused keemiliselt, et sinna munetud munadest väljuvad vastsed saaks kiiresti letaalse doosi insektitsiidi.

Puitu lagundavate seente, eriti majavammi, töötlusel on lisaks mikrolainetele soovitatav muuta ka konstruktsioonilisi lahendusi, et ennetada majavammi taasteket. Sellepärast on majavammi tõrje mikrolainetega soovitatav vaid piirkondades, kus ei saa konstruktsioone asendada või siis on kahjustatud puidust elemendid olulised kultuuriväärtused.

Kui soovite hoone töötlust, siis saame koostada ligilähedase hinnapakkumuse , kui saadate hoonest fotosid ja põhiplaani ning kirjeldate piirkonnad, mida on vaja töödelda. Kui esmane pakkumus sobib, siis tuleb meie spetsialist kohale, pakkumus täpsustatakse ning lepitakse kokku töötluse aeg.